O webu

Slovo autora

Před mnoha lety jsem se marně pokoušel najít na Internetu český web, který by se komplexně zabýval latinou. Napadlo mě tedy, že bych tuto mezeru mohl vyplnit já. Ne snad proto, že bych si na Latinu tak moc věřil. Je to sice krásný jazyk, ale také dost těžký kvůli chaotickému slovosledu, chybějící diakritice, množství bezpředložkových vazeb a ohromné spoustě různých slovesných tvarů. Ale z vlastní zkušenosti jsem věděl, že zájem studentů o tento jazyk není zase až tak markantní. V zásadě jim stačí, když se naučí jen tolik, aby zvládli zkoušku. Pro zvládnutí zkoušky je obvykle zapotřebí jen určitá slovní zásoba a základy gramatiky. Právě gramatikou jsem se původně rozhodl zabývat a doufám, že se mi ji podařilo dostatečně pokrýt. Účelem mého webu však není suplovat učebnici a vyčerpávajícím způsobem obsáhnout veškerou problematiku, která je s latinskou gramatikou spojena. Snažím se zde jen shromáždit, tématicky uspořádat a srozumitelně vysvětlit to nejdůležitější. Pro lepší pochopení někdy srovnávám latinskou gramatiku s českou; když si člověk uvědomí, že v češtině je to podobně, snáze se to pak naučí.

Později – během Vánoc roku 2008 – přibyl i slovník. Když jsem k němu potom naprogramoval ještě vyhledávání, stal se mojí nejnavštěvovanější stránkou.

Děkuji všem, kteří pomohli tím, že mi napsali své připomínky a postřehy. Zpětná vazba je pro kvalitní obsah nesmírně důležitá.

Kontaktní formulář

moje fotka
Ochrana proti spamu:

Zápisník

6. 10. 2020: Znovu a snad už naposledy jsem přeskupil výkladové texty o gramatice sloves.


19. 4. 2020: Přidal jsem stránku o latinských infinitivech a infinitivních vazbách.


1. 1. 2020: Rozdělil jsem stránku o číslovkách na tři části a doplnil tam informace o římském kalendáři.


12. 8. 2019: Další velké přesuny textů o slovesné gramatice.


4. 8. 2019: Trochu jsem inovoval Procvičování. Novinkou je možnost procvičování předložek a alternativní procvičovací režim.


12. 2. 2019: Přidal jsem slovník pro zdravotníky. A tuto stránku odstraňuji z menu.


3. 1. 2019: Přeskupil jsem výkladové texty týkající se sloves.


23. 10. 2018: „Naučil“ jsem slovník skloňovat jednoslabičná substantiva jako jsou cor (srdce), iūs (právo), rēx (král), dūx (vůdce), ōs (ústa), nox (noc), sol (slunce) nebo sal (sůl). Od teď tedy bude možné je ve slovníku najít v různých pádech. To je důležité nejen proto, že se jednoslabičná substantiva v latinských textech často vyskytují, ale hlavně bylo dost těžké je podle jiných tvarů než nom. sg. ve slovníku najít.


30. 4. 2015: Na doporučení jednoho čtenáře jsem přemístil odkaz na slovník v menu nahoru.


24. 11. 2014: 6. listopadu jsem zaznamenal 395 návštěv tohoto webu, což je rekord.


9. 10. 2014: Objevil jsem diskusní fórum, na kterém se konzultují překlady textů z angličtiny do latiny a naopak. Takže až zase někdo bude chtít něco přeložit (90 % všech vzkazů), vím, kam ho odkázat.


18. 2. 2013: Udělal jsem drobný redesign tohoto webu. Je to tu teď trochu světlejší.


17. 1. 2013: Doplnil jsem slovník o několik set nových slovíček objevujících se převážně ve středověkých dokumentech. Kapacita slovníku se tak dostala na zhruba 2700 slovíček.


6. 2. 2012: Přidal jsem stránku s nepravidelnými slovesy.


7. 11. 2011: Rozhodl jsem se do slovníčku přidat skloňování. Bude v něm tedy možno vyhledat nejen základní tvary slov, jak jsou uvedené ve slovníku, ale i další tvary. Ty se budou generovat automaticky na základě gramatických pravidel, což ovšem vzhledem k nepravidelnosti skloňování mnohých slovíček, proměnám kmenů slov a různým výjimkám bohužel povede nevyhnutelně k tomu, že některé tvary se nevygenerují správně. Vynasnažím se, aby nesprávných tvarů bylo naprosté minimum.


29. 12. 2008: Tak už tady konečně mám použitelný slovníček. Obsahuje bezmála dva tisíce slovíček. Není to mnoho, ale i přesto se domnívám, že lepší latinsko-český slovník na internetu zatím není. Nedostatek slovíček řeším přesměrováním na jiný internetový slovník.


14. 7. 2008: Došel mi zajímavý mail od jednoho uživatele. Dovolím si z něj citovat:

„…v latině používáme názvy mluvnických kategorií a zejména názvy pádů latinsky, tedy zásadně akuSativ (podle latinského casus accusativus - pozn. autora) a nikoliv akuZativ. S přechází na z pouze v češtině a působí to humpolácky. Stejně tak bych doporučoval u skloňování substantiv použít i klasický vzor pro masculinum victor, - pro substantiva s koncovkou -or. Stejně tak latinsky se píše masculinum a nikoliv maskulinum. Nebo pak můžeme opustit latinskou terminologii a používat českou. Na Vaše případné námitky, že takto jsou tvary používány v současných učebnicích - nemusíme opisovat chyby …latina je mrtvý jazyk a nevyvíjí se, takovéto změny jsou nepřípustné, jedná se o zavlékání tvarosloví z jiného jazyka, tj. z češtiny, která bohužel má podobná zvěrstva posvěcena současnými "jazykovědci" …Jako zdroj doporučuji zejména učebnici latiny pro FF UK od profesora Bejlovce, lepší učebnice snad není.“


24. 3. 2008: Trochu jsem upravil některé prvky webu, konkrétně tabulky a odstavce. Některým tabulkám přibylo mřížkování a mnohé odstavce přišly o odsazení prvního řádku. Z typografického hlediska by správně první řádek prvního odstavce neměl být odsazen, protože jej od předchozího textu (např. nadpisu) odděluje mezera nad odstavcem.


29. 1. 2008: Program na procvičování latiny nyní vstoupil do fáze betaverze. Znamená to, že nové věci už nebudou přibývat a prioritou bude vylepšit to stávající. Nově už si program umí pamatovat nastavení a dosavadní statistiku. Protože ne každý má rád efekty a animace, přibyla nyní možnost si v nastavení toto vypnout. Co zatím není, je podpora pro Internet Explorer, ale do finální verze to určitě vyladím.


16. 11. 2006: Došla mi zpráva: ...mohl byste na stránce Substantiva osvětlit proč používáte jiné vzory, než je běžné,...
Na stránce Substantiva to osvětlovat nebudu, nicméně důvod je dvojí. Za prvé - čím delší vzory, tím širší by byla ta tabulka, která se i tak nevejde na šířku stránky. Za druhé - chci být originální.

Použitá literatura

Při tvorbě tohoto webu se vycházelo především z těchto publikací: PECH, Jiří: Latina pro gymnázia. Praha 1998. KLOSOVÁ, Markéta: Vestibulum. Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Praha 2003. KÁBRT, Jan a kol.: Latinsko-český slovník (2. vydání). Praha 1970.

Další učebnice latiny